Hergebruik van meermalige emballage: een duurzame oplossing

Duurzaam betekent dat iets langer mee gaat. Dat begint bij de manier hoe wij met deze aarde omgaan: natuurlijke hulpbronnen zoals olie, gas en bomen zijn niet oneindig beschikbaar en raken langzamerhand op. De mens put de aarde uit door meer hulpbronnen eruit te nemen dan dat de natuur kan verwerken, waardoor er niets overblijft voor toekomstige generaties.

Om de leefomgeving van onze kinderen en kleinkinderen leefbaar te houden, zullen we ernaar moeten streven het milieu zo min mogelijk te belasten. We kunnen daarom niet meer om duurzaam leven heen.

Maar duurzaam betekent niet persé minder: het betekent, dat we ándere keuzes moeten maken. Voor elk nieuw product dat we kopen is energie en grondstof gebruikt om deze te produceren. Maar waarom zouden we steeds nieuwe producten kopen als de huidige nog in prima staat zijn? Met een beetje onderhoud en reparatie kan de levensduur aanzienlijk verlengd worden.

Wegwerppallets

Niet alleen consumentengoederen worden nieuw geproduceerd, ook de emballage die gebruikt wordt om deze goederen te vervoeren is veelal nieuw. Veel productie- en transportbedrijven kiezen voor het gebruik van houten éénmalige- of wegwerppallets. Deze bieden een lagere draagkracht en worden na gebruik vaak niet retour gehaald door de leverancier. Ondanks dat deze pallets meestal van resthout worden geproduceerd, is voor het produceren van deze wegwerppallets energie voor productie en transport benodigd. Na levering van de goederen blijven deze pallets achter bij de eindgebruiker en worden ze via het restafval vernietigd. Een verspilling van schaarse grondstoffen en energie.

Meermalige pallets

Een duurzamere optie voor het gebruik van emballage is de meermalige pallet. Deze meermalige pallets zijn van een zwaardere kwaliteit, zowel op het gebied van toegepaste houtsoorten als productiewijze. Ze zijn speciaal geproduceerd om meerdere malen gebruikt te worden, waarbij een levensduur van minimaal 5 jaar niet ongewoon is. Dit geldt voor niet alleen voor de standaard afmetingen, maar ook voor alle, klantspecifieke, maatpallets. Deze deugdelijke pallets behouden langer hun draagkracht en kunnen vele malen ingezet worden, dit in tegenstelling tot de wegwerppallets. Vanzelfsprekend wordt hierbij gekozen voor de toepassing van duurzaam hout met een FSC-keurmerk, dat een verantwoorde en klimaatvriendelijke manier van bosbeheer garandeert.

Hergebruik van pallets

Tijdig onderhoud en eventuele reparatie zorgen ervoor dat de kwaliteit van deze houten pallet optimaal blijft, waardoor de pallet tot het einde van zijn levensduur vele malen gebruikt kan worden. Deze verlenging van de levensduur van pallets is een duurzame oplossing, waarbij niet alleen schaarse grondstoffen worden gespaard, maar waarbij ook een financieel voordeel behaald kan worden. Investeringen in nieuwe emballage worden immers grotendeels overbodig door het hergebruik van de huidig in omloop zijnde pallets.

Duurzaam emballagebeheer

2Return is specialist op het gebied van duurzaam emballagebeheer. Wij stimuleren het hergebruik van ladingdragers door middel van het retour halen en opnieuw aanbieden aan de oorspronkelijke  óf aan een nieuwe gebruiker. Deze meermalig in te zetten pallets en boxen worden door onze gespecialiseerde teams na collectie gecontroleerd en indien nodig gerepareerd. Door zoveel mogelijk gebruikte onderdelen toe te passen worden reparabele pallets weer tot kwalitatief uitstekende ladingdragers getransformeerd. De pallets die niet meer gerepareerd kunnen worden vanwege te grote schade, worden op een duurzame manier verwerkt: bruikbare onderdelen worden gebruikt voor het herstel van reparabele pallets, de rest wordt gerecycled tot materialen die toegepast kunnen worden in andere industrieën, zoals spaanplaat en houtsnippers. Een grote besparing op het gebruik van nieuwe grondstoffen.

Door gebruik te maken van een uitgebreid netwerk van transporteurs en depots in Europa zijn wij in staat het aantal gereden kilometers zo laag mogelijk te houden. Bij de keuze van toewijzing van een depot als retourlocatie wordt gekeken naar de locatie van herlevering, waarbij de hoeveelheid transportkilometers doorslaggevend is. Het beperken van transport houdt een grote besparing van brandstof en tevens CO2-uitstoot in. Een mooie opsteker voor het milieu. 

 

Duurzame oplossing

Samen met onze klanten proberen wij tot een oplossing te komen voor duurzaam emballagegebruik. Wij inventariseren het huidige bestand en doen op basis van een business case en calculaties een voorstel voor de mogelijkheden van het retour halen en hergebruiken van de eigen emballage. De business case toont naast de mogelijke besparingen op kosten ook de winst op uitstoot van CO2 aan. Voor een kleinere ecologische voetafdruk en een betere planeet voor toekomstige generaties.

2Return is member of the Rotom Group