Terug naar Blog

Reductie van CO2-uitstoot door hergebruik van houten pallets

Gepubliceerd op:

Bij 2Return staat duurzaamheid hoog in het vaandel: onze diensten richten zich op het hergebruik van bestaande emballage, zoals houten en kunststof pallets. In tegenstelling tot dienstverleners die zich richten op een pool van standaard (Euro)pallets bieden wij ook de mogelijkheid om klant-specifieke pallets af te halen, zodat deze opnieuw ingezet kunnen worden.

Deze pallets worden op maat geproduceerd om producten met afwijkende afmetingen te kunnen vervoeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld halffabricaten en eindproducten voor de bouw; deze producten kunnen behoorlijke afmetingen hebben, waardoor de benodigde pallets tot enkele meters lang moeten zijn om ze voldoende te ondersteunen en beschermen tijdens het transport en opslag.

2Return zorgt ervoor dat pallets die op de locatie van de eindgebruiker staan, zoals een bouwplaats of magazijn, opgehaald worden en opnieuw door de oorspronkelijke eigenaar in omloop worden gebracht. Aankoop van nieuwe pallets wordt dus grotendeels overbodig. Goed nieuws voor het milieu, want voor iedere 20 pallets die opnieuw gebruikt worden, hoeft er géén boom worden omgehakt. Dat scheelt een flink bos. En ondanks het feit dat er jaarlijks miljarden bomen voor de houtkap worden geplant, kan dit aantal niet op tegen de aantallen die gekapt worden.

Om deze pallets op te halen wordt gebruik gemaakt van diverse vervoerders, die ze naar één van de vele depots van 2Return brengen.

Er wordt ons regelmatig gevraagd of de transporten van deze lege pallets niet ook een bijdrage leveren aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat klopt, we kunnen zeker niet ontkennen dat het collecteren van de lege emballage hierop geen invloed heeft.

De transportsector is inderdaad verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-emissie. Maar door nieuwe maatregelen te implementeren wordt getracht de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Denk hierbij aan gebruik van schonere vrachtwagens, een efficiëntere planning, waardoor deelzendingen gecombineerd worden en geen lege kilometers worden gemaakt en ook het rijgedrag van de chauffeurs.

Ondanks de impact van het transport heeft het hergebruik van houten pallets grote voordelen voor het milieu. Wordt de pallet maar eenmaal gebruikt dan verdwijnt deze via recycling als biomassa in de verbrandingsoven. Hierbij komt al de opgenomen CO2 weer terug in de lucht. Maar ook de aanschaf van nieuwe producten is milieubelastend. De benodigde hoeveelheid hout, energie en transport tussen de plantage en de zagerij en daarna naar de productielocatie voor de productie van nieuwe emballage zorgt voor een grotere CO2-uitstoot. Voor al deze processen zijn calculatiemodellen gemaakt, om op die manier een berekening te kunnen maken wat de netto impact is op het milieu.

Wij kunnen berekenen of het interessant voor u is om het systeem van palletcollectie te implementeren. Bij onze calculaties gaan wij uit van een door u aangeleverd profiel, waarbij bekend is wat de aantallen en soorten pallets, aantal adressen en te rijden kilometers zijn voor het collecteren van de in gebruik zijnde pallets. Op basis hiervan kunnen wij een inschatting geven van de CO2 reductie als gevolg van het hergebruik van de pallets. Hierbij maken wij gebruik van beschikbare kennis over de CO2-uitstoot door de transportsector en bij verbranding door een biomassacentrale per M3 hout. Daarnaast berekenen we de besparing op nieuw hout, dat nodig zou zijn geweest voor de productie van het door de gebruiker benodigde aantal pallets. 

Het hergebruik van houten pallets draagt bij aan een circulaire economie en aan een beperking van de CO2-uitstoot. De levensduur van uw pallets wordt verlengd, waardoor op de lange termijn minder schaarse grondstoffen benodigd zijn.

Nieuwsgierig naar de impact van uw palletgebruik op het milieu en hoe dit verbeterd zou kunnen worden? Neem contact met ons op via info@2return.nl of telefoonnummer 0499-496 590. Wie weet valt er nog veel winst te behalen op het gebied van palletbeheer.

Reductie van CO2-uitstoot door hergebruik van houten pallets
Vandaag, 2 augustus 2023, is Earth Overshoot Day!

Vandaag, 2 augustus 2023, is Earth Overshoot Day!

We hebben de door de aarde beschikbare bronnen voor dit jaar alweer opgebruikt! Dat betekent, dat we alle grondstoffen die de aarde duurzaam kan produceren voor dit jaar alweer verbruikt hebben. Tot het einde van het jaar zullen we de aarde met z’n allen dus verder uitputte…
 
Hergebruik pallets: minder houtconsumptie, meer oog voor onze planeet

Hergebruik pallets: minder houtconsumptie, meer oog voor onze planeet

De aandacht  voor een circulaire economie wordt (gelukkig) steeds groter. Meer en meer bedrijven erkennen de noodzaak van het hergebruik van schaarse materialen. Niet alleen om hiermee op onnodige kosten te besparen (want nieuw is immers vaak duurder dan gebruikt) maar voora…
 

2Return is member of the Rotom Group