Terug naar Blog

Hergebruik van pallets meer dan ooit noodzakelijk

Gepubliceerd op:

Hout is op dit moment een schaars goed. De wereldwijde vraag is enorm, terwijl door verschillende factoren het aanbod lager is.

Door de opkomst van Covid19 en de daaruitvolgende lockdown zijn veel mensen aan het klussen geslagen, waardoor naast de aantrekkende internationale bouwsector de vraag ook vanuit de privésector toenam. In tegenstelling tot de hogere vraag nam het aanbod van hout af door kapbeperkingen, weersinvloeden en het nog niet volgroeid zijn van jonge aanplant. Het resultaat van deze schaarste is een aanzienlijke stijging van de houtprijzen en een lange levertijd door beperkt aanbod van vervoerscapaciteit. De oorzaken en achtergrond van deze schaarste voorspellen dat deze voor lange tijd zal gaan duren en wellicht nooit meer op het oude nivo zal terugkeren.

De prijzen van houten pallets zijn gerelateerd aan die van het hout. Door zowel de schaarste in de markt als de hoge prijzen van hout en daarmee die van houten pallets wordt hergebruik van deze ladingdrager een stuk aantrekkelijker.  Bovendien is de tijdige beschikbaarheid van deze items gegarandeerd: ze zijn immers al geproduceerd en bewegen zich in de markt.

2Return is de specialist in ladingdragermanagement, waarbij wij als doel hebben het op een duurzame wijze verlagen van de totale kosten van emballage in de keten. Daarmee slaan wij twee vliegen in één klap: niet alleen is het opnieuw laten gebruiken van houten pallets een duurzame oplossing, maar het werkt ook kostenbesparend. Wij zorgen ervoor dat de lege pallets na gebruik worden opgehaald van uw klanten, gesorteerd, indien nodig gerepareerd, en daarna weer tijdig worden aangeleverd aan uw productielocatie. Waar ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Zonder de huidige hoge palletprijzen te hoeven betalen. Interesse? Bel ons op +31(0) 499-496 590 of stuur een e-mail naar info@2return.nl. Door middel van een business case zullen wij aantonen hoe 2Return emballagebeheer een kostenbesparende en duurzame oplossing voor u is.

 

 

Hergebruik van pallets meer dan ooit noodzakelijk
Vandaag, 2 augustus 2023, is Earth Overshoot Day!

Vandaag, 2 augustus 2023, is Earth Overshoot Day!

We hebben de door de aarde beschikbare bronnen voor dit jaar alweer opgebruikt! Dat betekent, dat we alle grondstoffen die de aarde duurzaam kan produceren voor dit jaar alweer verbruikt hebben. Tot het einde van het jaar zullen we de aarde met z’n allen dus verder uitputte…
 
Hergebruik pallets: minder houtconsumptie, meer oog voor onze planeet

Hergebruik pallets: minder houtconsumptie, meer oog voor onze planeet

De aandacht  voor een circulaire economie wordt (gelukkig) steeds groter. Meer en meer bedrijven erkennen de noodzaak van het hergebruik van schaarse materialen. Niet alleen om hiermee op onnodige kosten te besparen (want nieuw is immers vaak duurder dan gebruikt) maar voora…
 

2Return is member of the Rotom Group