Terug naar Blog

Gesloten circuit voor items in de emballagepool

Gepubliceerd op:

Wist u dat de items  in uw emballagepool  binnen een gesloten circuit blijven en alleen door u en uw klanten gebruikt worden? 

De kratjes of boxen die aan u beschikbaar worden gesteld via een huurconstructie boeken wij in ons systeem op het moment dat ze ons depot verlaten, waarna de diverse bewegingen van locatie naar locatie geregistreerd worden.  Zodra de items gereed staan voor het retourneren vanaf de door u aangewezen locatie, organiseert 2Return zowel het transport en het eventuele reinigen, als de administratieve afhandeling. Onze partners en wijzelf zorgen ervoor dat alleen de aan u ter beschikking gestelde items weer bij u retour komen. Andere items die via pool, huur of op een andere manier in omloop zijn worden  hierbij op een efficiënte wijze apart gehouden en geregistreerd. Indien nodig worden speciale maatregelen getroffen om contact met andere producten te vermijden, zoals het contracteren van specifiek gecertificeerde partners.

Een voorbeeld hiervan is het poolen van Halal-producten, waarbij alle partijen volgens de Halalrichtlijnen moeten werken. Dat houdt in dat niet alleen de gebruikers en transporteurs van de gepoolde items gecertificeerd zijn, maar dat er ook aandacht wordt besteed aan de wijze van reinigen door de wasserij om kruisbesmetting te voorkomen. Vragen over emballagepooling? Kijk op www.2return.nl of bel ons op +31(0) 499 496 590.

Gesloten circuit voor items in de emballagepool
Vandaag, 2 augustus 2023, is Earth Overshoot Day!

Vandaag, 2 augustus 2023, is Earth Overshoot Day!

We hebben de door de aarde beschikbare bronnen voor dit jaar alweer opgebruikt! Dat betekent, dat we alle grondstoffen die de aarde duurzaam kan produceren voor dit jaar alweer verbruikt hebben. Tot het einde van het jaar zullen we de aarde met z’n allen dus verder uitputte…
 
Hergebruik pallets: minder houtconsumptie, meer oog voor onze planeet

Hergebruik pallets: minder houtconsumptie, meer oog voor onze planeet

De aandacht  voor een circulaire economie wordt (gelukkig) steeds groter. Meer en meer bedrijven erkennen de noodzaak van het hergebruik van schaarse materialen. Niet alleen om hiermee op onnodige kosten te besparen (want nieuw is immers vaak duurder dan gebruikt) maar voora…
 

2Return is member of the Rotom Group