CO2-calculator

Hergebruik van houten pallets bespaart niet alleen op emballagekosten, maar ook op CO2-uitstoot. Goed voor uw portemonnee én voor het milieu. Wilt u weten hoeveel CO2-uitstoot u zou kunnen besparen door uw pallets meerdere malen te gebruiken? Vul onderstaande parameters in en een inschatting van uw bijdrage aan het milieu wordt automatisch berekend. Dit is natuurlijk een inschatting, een nauwkeurige calculatie hangt van veel factoren af. Voor een nauwkeuriger berekening kunt u contact opnemen met ons.

 

Bereken hier hoeveel CO2 u zou kunnen besparen bij hergebruik van uw pallets


Pallet parameters

Welke afmetingen heeft de pallet?

Het gaat hier om bepaling van het transportvolume van de pallet (lxbxh)

1200 mm
800 mm
144 mm

Wat is het gewicht van de pallet?

Geef het gewicht in van de pallet in nieuwstaat.

22 kg

Hoeveel pallets worden na gebruik gerepareerd?

Geef dit in als percentage van het totaal aantal pallets geretourneerd.

25 %

Voor welk aandeel van de te repareren pallets wordt nieuw hout gebruikt?

Geef dit in als percentage van het totaal aantal te repareren pallets.

100 %

Hoeveel pallets zijn na gebruik niet meer inzetbaar?

Geef dit in als percentage van het totaal aantal pallets geretourneerd.

2 %

Dienen de pallets op elkaar gestapeld te worden?

In geneste toestand passen meer pallets in de vrachtwagen.

 

Transport parameters

Wat is de gemiddelde afstand tussen laad- en loslocatie?

Geef een inschatting van het aantal verreden kilometers tussen beide locaties.

500 km

Hoeveel keer kan de pallet worden gebruikt gedurende de levensduur?

Geef het aantal cycli dat een pallet maakt voordat deze niet meer inzetbaar is voor hergebruik.

10 x

Wat is het aandeel gereden kilometers als volle lading

Geef een percentage van het aantal volle vrachten ten opzichte van deelladingen.

100 %

Uw mogelijke besparing

Huidige uitstoot per pallet in kg CO2 kg CO2
Besparing per cyclus van een pallet in kg CO2 kg C02
Besparing CO2-uitstoot per cyclus van een pallet in % %

Benieuwd naar wat 2Return voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op


Disclaimer

De CO2-besparings calculator is bedoeld ter indicatie van het verschil aan Co2 uitstoot per cyclus van meermalig ingezette pallets ten opzichte van eenmalig gebruik. De intentie van de calculator is om besluitvormers een high-level inzicht te geven in de effecten van eenmalig gebruik van pallets en deze tot meermalig gebruik van pallets aan te sporen. De calculator is gebaseerd op een gemiddeld gehalte aan koolstof opgeslagen in het hout van de pallet zoals opgegeven door het Centrum Hout. Aan het eind van de levensduur wordt de pallet als biomassa verbrand waarbij de opgeslagen koolstof zich met zuurstof verbindt tot CO2 en wordt uitgestoten in de atmosfeer. De CO2-uitstoot tijdens transport is gebaseerd op de rapportage van “STREAM Goederenvervoer 2016 Emissies van modaliteiten in het goederenvervoer”.

 

2Return is member of the Rotom Group